Tom 1


Rycina "Koronacja Karol Wielkiego" w książce

 

 

       851 stron z tablicami genealogicznymi 

       ponad 300 dynastii 

       ponad 62 000 postaci

   

       Dynastie starożytnego Bliskiego Wschodu 

       Dynastie Europy

       Dynastie Ameryki przedkolumbijskiej  

Wykaz wybranych dynastii ujętych w tomie:

Dynastie Staroegipskie           

     Dynastia I

     Dynastia I, II, III

     Dynastia IV, V

     Dynastia VI, IX, X

     Dynastia XI

     Dynastia XII

     Dynastia XVII, XVIII

     Dynastia XIX

     Dynastia XX

     Dynastia XXI

     Dynastia XXII

     Dynastia XXIII, XXIV, XXVI

     Dynastia XXV Kuszycka

     Dynastia Kuszycka

     Dynastia XXVIII, XXIX, XXX

Władcy Akkadu           

Władcy Lagasza         

Władcy Larsy  

Władcy Mitanii

Władcy Ugaritu           

Władcy Ur       

Władcy Urartu 

Władcy Aramu

Władcy Asyrii 

Władcy Isinu   

Władcy Babilonii        

     Dynastia Kaszycka

     Dynastia Chaldejska

Władcy Amurry           

Władcy Elamu

     Epartydzi

     Igehalkidzi

     Szutrukidzi

     Humban-Tahrydzi

Władcy Hetytów          

Achemenidzi  

Agiadzi, Europontydzi

Argeadzi         

Władcy Macedonii      

Władcy Lidii   

Ajakidzi          

Antygonidzi    

Attalidzi

Artaksjadzi

Seleucydzi

Ptolemeusze

Arsacydzi

Asandrydzi

Władcy Bitynii

Władcy Mauretanii

Władcy Nabatejscy

Władcy Palmyry

Polemonidzi

Battyadzi

Ród Dawida

Władcy Izraela

Hasmoneusze

Dynastia Herodiańska

Królowie Pontu

Spartakonidzi

Władcy Galacji

Władcy Heraklei

Władcy Kappadocji

Władcy Ilirii

Władcy Sydonu

Władcy Syrakuz

Władcy Tyru

Władcy Numidii

Władcy Iberii

Juliusze

Dynastie Rzymskie

     Królowie Rzymu

     Dynastia  Julijsko - Klaudyjska

     Ród Konstantyna Wielkiego

BagratydziAbaszydze

Arcruni

Arcruni

Dadiani

Orontydzi

Hetumidzi

Rubenidzi

Mojmirowicze

Przemyślidzi

Meinhardyni

Podiebrad

Władcy Hunów

Orseolo

Arpadowie

Hunyady         

Zapolya          

Dynastie Saskie          

     Królowie Essexu

     Królowie Kentu

     Królowie Deiry

     Królowie Mercji

     Królowie Northumbrii

     Królowie Wessexu

     Królowie Wsch. Anglii

Sobiesławowicze        

Książęta Rugii

Piastowie 

Gedyminowicze          

     Jagiellonowie

Gryfici 

Gutkeled         

     Batory

Nieświccy       

     Wiśniowieccy

Leszczyńscy   

Sobiescy        

Poniatowscy   

Biron  

Kettler 

Królowie Piktów         

Królowie Strathclyde  

Królowie Dalriady       

Dunkeld          

Balliol 

Bruce  

Dynastia Stuartów      

Fitzalan          

Dynastia Normańska   

Plantageneci   

Władcy Bretanii          

     Penthievre

Dynastia Flandryjska  

Ingelgerowie   

Rethel 

Brienne           

Lusignan        

Poitiers           

Courtenay       

Władcy Bizancjum      

Dynastia Justyniańska

Dynastia Heraklijska   

Dynastia Izauryjska    

Dynastia Macedońska 

Dynastia Dukasów      

Dynastia Laskarysów  

Dynastia Komnenów   

Dynastia Angelosów   

Kantakuzen     

Paleologowie  

Merowingowie

Karolingowie  

Robertyni        

Kapetyngowie 

     Evreux, Navarra

     Walezjusze

     Burbonowie

     Andegaweni

     Courtenay

     Dynastia  Burgundzka

     Dynastia  Aviz

     Braganca

Bonaparte       

Dynastia Frankońska  

Liudolfingowie           

Dynastia Salicka         

Supplingenburg         

Ludowingowie

Della Rovere   

Hohenstaufowie          

Holland           

Schwarzburg  

Nassau

Welfowie         

Salm   

Luksemburgowie        

Etichonidzi     

     Habsburgowie

Hohenzollernowie      

Dynastia Lotaryńska   

Dynastia Habsbursko-Lotaryńska

Oldenburgowie           

     Romanowowie

Dynastia Askańska     

Dynastia Meklemburska         

Dynastia Brabancka    

     Langrafowie  Hesji

Wettinowie      

Wittelsbachowie         

Babenbergowie          

Baden 

Wurttemberg   

Władcy Longobardów

Sergi

Aversa

Amalfi

Unruochidzi

Bosonidzi

Biwinidzi

Lambertyni-Widonidzi

Dauferidi

Książęta Salerno

Alidosi

Boncompagni

Casali

Challant

Docibile

Este

     Welfowie

Farnase          

Ferrero

D'Appiano D'Aragona 

Gambacorta    

Gonzaga         

Hauteville       

Medyceusze    

Montefeltro     

     Di Carpegna

Borgia 

Visconti          

Sforza 

Cybo   

Riario  

Ottoni 

De Mousson   

Dynastia Sabaudzka   

Hasdingowie   

Królowie Burgundów  

Władcy Ostrogotów    

Władcy Wizygotów     

Aleramici        

Dynastia Barcelońska 

Władcy Gaskonii        

Foix-Grailly     

Blois   

Albret  

Władcy Tracji  

Dynastia Dulo 

Władcy Bułgarii

Asenowicze    

Szyszmanowicze

Dynastia Komitopułów

Wlastymirowicze, Wojisławowicze

Nemanicze

Brankowicze

Kotromanicze

Ćrnojewicze

Mrnjawcewicze

Trpimirowicze

Obrenowicze

Karadżordżewicze

Dynastia Zogu

Petrović-niegosz

Wied

Basarabowie

Musati

Lupu

Balsicze

Bibescu

Callimachi

Cantemir

Caradja

Craiovesti, Brancoveanu

Cuza

Ghika

Mavrocordat

Mohyła

Topia

Racovita

Ruset, Rosetti

Sturdza

Sutzu

Ypsilanti, Moruzi

Władcy Haithabu

Ynglingowie

Skjoldungowie

Królowie Szwecji

Folkungowie

Bonde

Wazowie

Bernadotte

Schauenburgowie

Iturbide

Wilhelmidzi

Toulouse

Rakoczy

D'Albon

La Tour du Pin

Liechtenstein  

Goyon 

Polignac         

Julich 

Altena 

Cleve  

Władcy Inków 

Władcy Azteków         

     Władcy Tenochtitlan

     Władcy Tlacopan

     Władcy Texcoco

Dynastia Osmańska    

Smeducci

Seldżucy