Książka Rody Panujące

Tablice Genealogiczne Dynastii Świata

autor: Marek Gierasimowicz


Mam przyjemność przedstawić książkę „Rody Panujące, Tablice Genealogiczne Dynastii Świata” będącą owocem moich ponad 40 lat zainteresowań genealogią rodzin monarszych. Na opracowanie składa się zbiór tablic genealogicznych dynastii z całego świata począwszy od starożytności aż do czasów współczesnych. Publikacja obejmuje rodziny, których przy najmniej jeden przedstawiciel panował nad niezależnym lub częściowo zależnym terytorium. Tablice genealogiczne przedstawione są w ujęciu „po mieczu”. Żeńskich przedstawicieli poszczególnych dynastii reprezentują kobiety sprawujące władzę. Taki układ został podyktowany koniecznością zmniejszenia ogromnej ilości materiału dla celów publikacji i ograniczeniem objętości książki.

  

Moim celem jest przedstawienie, jak tylko to możliwe, kompletnych gałęzi poszczególnych dynastii, nie tylko głównych, ale także bocznych z uwzględnieniem potomstwa ze związków pozamałżeńskich.

 

Nie było moim zamiarem stworzenia dzieła naukowego. Publikacja ta jest  raczej urzeczywistnieniem marzenia zebrania w jednym miejscu genealogii różnych dynastii ze świata. Inne istniejące książki, z jakimi się do tej pory spotkałem, albo dotyczą jedynie pewnego wybranego obszaru geograficznego, albo zawierają mniej lub bardziej ograniczoną liczbę linii i przedstawicieli rodów.

   

Książka jest wydawana moim nakładem własnym w limitowanej liczbie egzemplarzy (drukowanych na zamówienie). Ponieważ chciałem stworzyć pozycję unikalną, która mogłaby zostać ozdobą każdej domowej biblioteki, jest ona drukowana na ekskluzywnym, bezdrzewnym, niepowlekanym papierze o lekko kremowym odcieniu i jest oprawiana przez specjalnie wybranego introligatora, panią Dominikę Świątkowską z pracowni Librarium, która specjalizuje się w tworzeniu książek artystycznych i kultywuje dawne techniki wykonywania opraw.

  

Publikacja jest napisana w języku polskim, jednak jestem przekonany, że ze względu na jej strukturę i tematykę,  może łatwo być wykorzystana przez każdą osobę znającą alfabet łaciński.